ई –पेपर |
arthik abhiyan
वार्षिक साधारण सभा
AGM No. Company Venue / Time BookClosureDate AGMDate Bonus Cash Right
24 NHPC Company's Registrar office, Binayaknagar, Kathmandu (11:00) 2021-03-26 2021-07-15 0 0 0
25 NHPC Delish Opera Restro & Banquet, Baluwatar, Kathmandu (13:00) 2022-02-25 2022-03-25 18.52 0.975 50
10 LBBL Amrit Bhog, Kalikasthan, Kathmandu (11:00) 2018-09-02 2018-09-16 0 0 0
12 SBBLJ Head Office, Janakpur Dham (13:00) 2015-12-24 2016-01-09 28 1.47 0
14 SBBLJ Head Office, Janakpurdham (13:00) 2017-12-14 2017-12-30 20 4.5 0
15 SBBLJ Manaki Hotel, Janakpurdham, Dhanusa (22:00) 2019-02-25 2019-03-09 0 17 0
16 SBBLJ Manaki Hotel, Janakpurdham, Dhanusa (14:00) 2020-03-11 2020-06-06 0 18.7215 0
5 SHBL Janaki Family Hotel & Loudge, Malanga-10, Sarlahi (11:00) 2016-05-20 2016-06-04 35 0 0
7 SHBL Hotel Kusum & Party Palace, Malangwa-8 (10:00 AM) (10:00) 2018-06-09 2019-02-06 23 1.21 0
10 ODBL Hotel Pokhara Grand, Pokhara (10:00) 2016-12-06 2016-12-23 29.2 0 0
11 ODBL Hotel Mount Kailash Resort, Lakeside, Pokhara (10:00) 2018-02-26 2018-03-09 17.69 0 0
12 ODBL Hotel Pokhara Grand, Gairapatan, Pokhara (09:30) 2018-08-19 2019-08-12 0 0 0
46 NIDC Head Office Durbarmargh, Kathmandu (09:00) 2014-03-28 2014-04-11 0 0 0
47 NIDC Durbarmargh Head Office, Kathmandu (09:00) 2015-03-27 2015-04-12 0 0 0
48 NIDC Durbarmargh Head Office, Kathmandu (09:00) 2016-03-23 2016-04-03 0 0 0
49 NIDC Durbarmargh Head Office, Kathmandu (09:00) 2017-03-03 2017-03-17 0 0 0
20 NABBC Hotel Central Park, Sauraha, Chitwan (11:30) 2022-01-04 2022-01-13 0 0 0
11 MNBBL Hotel Pokhara Grand, Pardi, Birauta, Pokhara (11:00) 2017-12-22 2018-01-03 20 1.05 0
12 MNBBL CT Square, Newroad, Pokhara (11:00) 2018-12-04 2018-12-15 18.25 0.96 0
13 MNBBL Hotel Pokhara Grand, Pardi, Birauta,Pokhara (11:00) 2019-12-09 2019-12-16 17.6 0.93 0
14 MNBBL Hotel Pokhara Grand, Pardi, Birauta, Pokhara (11:00) 2020-12-28 2021-01-09 11.25 4.2574 0
15 MNBBL Hotel Jal Mahal, Garipatan, Pokhara (09:00) 2021-12-01 2021-12-11 17.57 0.925 0
12 MDB Sunsari Udhyog Banijya Sangh, Dharan-1, Sunsari (10:00) 2017-12-19 2018-01-06 31.48 0 0
13 MDB Gorkha Kitchen, Dharan-8, Sunsari (11:00) 2019-02-27 2019-03-23 17 0 0
14 MDB Gorkha Kitchen, Dharan-8, Sunsari (09:00) 2020-03-10 2020-03-21 18.52 0.975 0